Klubbmesterskap 2023

Som medlem av Christiania Minigolf Club er du herved invitert til det vi kaller Klubbmesterskap 2023,

som spilles søndag 24. september kl 12.00.   –  Oppmøte i god tid for påmelding. 

Dette er en årlig tilstelning for alle våre medlemmer, store som små, nybegynnere, litt drevne, eller «proffer».  Målet er at flest mulig medlemmer skal ha en kjekk dag på Torshov der vi samles, spiller etpar-fire runder.

Det er fullt mulig for barn å ha med seg mor eller far på runden for å «hjelpe til» litt. Det  viktigste er at vi har det moro.

Vi serverer pølser og brus til alle barna, og du skal ikke se bort fra at det blir pølser på de voksne også.

Premiering og overraskelser i alle klasser.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en artig dag med minigolf.

Innkalling til årsmøte 2023

Innkallelse til årsmøte for Christiania Minigolf Club

Christiania Minigolf Club avholder årsmøte i Frelsesarmeens lokaler,
Gøteborggata 4 0566 Oslo, den 30.03.2023, klokken 18.00.

Dersom du har forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må dette
sendes styret, cmc@minigolfparken.no, innen 15.03.2023 for å bli behandlet på
årsmøtet.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge ordstyrer, sekretær samt to representanter til å underskrive
  protokollen.
 4. Idrettslagets årsmelding
 5. Idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer og to vararepresentanter
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) To revisorer
  e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste
  årsmøte.

Vedlegg:

Forslag til endring av lovnorm for CMC

Årsmelding 2022

Resultatregnskap 2022

Balanse 2022

Forslag til Budsjett 2023