Innkalling årsmøte 2024

Årsmøtet er 14.3.2024  kl 18.00. Møtet avholdes i Gøteborggata 4, 0566 Oslo.

  •  Forslag som skal behandles må sendes styret v/ Frank : frank@elesco.no innen 25.2.2024.
  • Sakspapirer vil bli lagt ut på våre hjemmesider ca 14 dager før møtet.
  • Umiddelbart etter møtet vil det bli avholdt et medlemsmøte der vi kan snakke om litt av hvert og sesongen 2024.