Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Hei alle medlemmer av Christiania Minigolf Club

Styret innkaller herved til Ekstraordinært Årsmøte søndag 16. juli kl. 17.00 på Grünerløkka minigolfpark. (umiddelbart etter at turneringen «Werners Minne» er avsluttet.

Se vedlagte innkalling med saksliste.