Innkalling til årsmøte 2022

Christiania Minigolf Club

Søndre gate 1

0550 Oslo

Tlf. 22 38 00 27

E-post: cmc@minigolfparken.no

www.minigolfparken.no

 

Dato:                   31.03.2022

Klokkeslett:        kl. 18.00

Møtested:           Vi vil komme tilbake med informasjon om sted, senest 14 dager før møtet.

Innkalling til årsmøte

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Idrettslagets årsmelding
 5. Idrettslagets regnskap i revidert stans
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingenten
 8. Idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
 • a) Leder og nestleder
 • b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 • d) 2 revisorer
 • e) Valgkomite’ med leder, 2 medlemmer og varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig hilsen

Per Høiås

Sekretær, Christiania Minigolf Club