Årsmøte CMC – torsdag 03.06.2021

Hei alle sammen.

Nå er det tid for årsmøte igjen.

Dag/dato: Torsdag 3 juni 2021
Sted: Grünerløkka Minigolfpark, Søndregate 1
klokken: 18.00

Saker på dagsorden:

1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Innkommende forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Behandle idrettslagets budsjett
9. Valg
A, leder og nestleder
B. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
C. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
D. 2 revisorer
E. valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 vara til neste årsmøte

Vel møtt

Tor Magne Andersen
Leder
Christiania Minigolf Club