Styreleder: Kari Ellertsen

Nestleder: Anette Bollvåg Øwre

Styremedlem: Per Høiås

Styremedlem: Frank Heimen

Styremedlem: Erik Fause Hovind