Klubbmesterskap 2023

Som medlem av Christiania Minigolf Club er du herved invitert til det vi kaller Klubbmesterskap 2023,

som spilles søndag 24. september kl 12.00.   –  Oppmøte i god tid for påmelding. 

Dette er en årlig tilstelning for alle våre medlemmer, store som små, nybegynnere, litt drevne, eller «proffer».  Målet er at flest mulig medlemmer skal ha en kjekk dag på Torshov der vi samles, spiller etpar-fire runder.

Det er fullt mulig for barn å ha med seg mor eller far på runden for å «hjelpe til» litt. Det  viktigste er at vi har det moro.

Vi serverer pølser og brus til alle barna, og du skal ikke se bort fra at det blir pølser på de voksne også.

Premiering og overraskelser i alle klasser.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en artig dag med minigolf.

Innkalling til årsmøte 2023

Innkallelse til årsmøte for Christiania Minigolf Club

Christiania Minigolf Club avholder årsmøte i Frelsesarmeens lokaler,
Gøteborggata 4 0566 Oslo, den 30.03.2023, klokken 18.00.

Dersom du har forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må dette
sendes styret, cmc@minigolfparken.no, innen 15.03.2023 for å bli behandlet på
årsmøtet.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge ordstyrer, sekretær samt to representanter til å underskrive
  protokollen.
 4. Idrettslagets årsmelding
 5. Idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer og to vararepresentanter
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) To revisorer
  e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste
  årsmøte.

Vedlegg:

Forslag til endring av lovnorm for CMC

Årsmelding 2022

Resultatregnskap 2022

Balanse 2022

Forslag til Budsjett 2023

Innkalling til årsmøte 2022

Christiania Minigolf Club

Søndre gate 1

0550 Oslo

Tlf. 22 38 00 27

E-post: cmc@minigolfparken.no

www.minigolfparken.no

 

Dato:                   31.03.2022

Klokkeslett:        kl. 18.00

Møtested:           Vi vil komme tilbake med informasjon om sted, senest 14 dager før møtet.

Innkalling til årsmøte

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Idrettslagets årsmelding
 5. Idrettslagets regnskap i revidert stans
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingenten
 8. Idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
 • a) Leder og nestleder
 • b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 • d) 2 revisorer
 • e) Valgkomite’ med leder, 2 medlemmer og varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig hilsen

Per Høiås

Sekretær, Christiania Minigolf Club

 

 

Årsmelding 2020

 

Christiania Minigolf Club

Søndre gt. 1, 0550 Oslo

E-post: cmc@minigolfparken.no

www.minigolfparken.no

 

Årsmelding Christiania Minigolf Club

 

 

Styret 2020

 

Leder                   Tor Magne Andersen

Nest leder          Anette Øwre Bollvåg

Kasserer              Trond Øwre

Kasserer              Sven Petter Næss

Styremedlem     Kari Ellertsen

Varamedlem      Oddvar Steen

Varamedlem      Per Høiås

 

Året som gikk

 

Det har for klubbens del vært et spesielt år grunnet den pågående Covid-19 pandemien. Denne medførte at mange av de planlagte nasjonale arrangementene ble avlyst. Det ble bl.a. nødvendig å innstille seriespillet for hele sesongen.

Det har heller ikke vært noen Internasjonale konkurranser dette året der klubbens aktive spillere har kunnet .

Det var i det minste anledning for CMC å arrangere poengjakta og NM EB sesongen 2020.

Poengjakta gikk i hovedsak i Torshov minigolfpark, med noen få unntak i Grünerløkka minigolfpark. Deltagelsen får man syntes var ok. Mye godt spill med en del slag som beskrives som nydelige.

Poengjakta ble for øvrig vunnet av Lars Kvæl (Skoghalls BGK). Andreplassen tok Jon Martinsen (Tøyen BGC), og på tredje plass Trond Øwre (CMC)

NM EB (europabaner) ble gjennomført i Grünerløkka Minigolf park. Uheldigvis ble dag to avlyst grunnet regnvær, men resultatet ble som følgende:

I klassen Oldtimers Men ble Lars Kvæl (Skoghalls BGK) norgesmester, Leif Harald Bjørnlund (Skjeberg BGK) tok andreplassen, mens vår egen, og evigunge Trond Øwre (CMC) tok en flott tredje plass.

Annie Haaland (CMC) dro, som i fjor, seieren i land og ble norgesmester i kvinneklassen. Wenche Forsberg (Skjeberg BGK) og Kristine Moen (Sandefjord BGK) tok henholdsvis andre og tredje plass.

I klassen for Men vant Erik Fause Hovind (Kungälvs BGK/ CMC). Bjørn Skofteby (Skjeberg BGK) tok andre og Egil Skofteby (Skjeberg BGK) endte på tredje.

 

Norgesmesterskapet på Filt ble arrangert i et flott nytt anlegg i Kragerø. Konkurransen lot seg avvikle om enn noe begrenset grunnet pandemien.

Annie Haaland (CMC) vant også der klassen Oldtimers Women, mens Else Lunde (Tøyen BGC) tok andreplassen.

Lars Kvæl (Skoghalls BGK) vant klassen Oldtimers Men. Ole Petter Karlsen (Sandefjord BGK) tok andreplassen, mens CMCs Trond Øwre endte på tredje.

Erik Fause Hovind (Kungälvs BGK/ CMC) vant klassen Men.

 

Geir Werner og Kari Ellertsen har styrt driften på Grünerløkka minigolfpark. På Torshov har Per Høiås og Tor Magne Andersen driftet anlegget, og i tillegg fungert som baneverter sammen med Jarel de Leon og Erik Fause Hovind.

 

Utført arbeid og investeringer

 

Det er blitt innført nye bestemmelser, og CMC har inngått samarbeid med Spoortz for å ha et NIF- godkjent medlemsregister. Geir Werner har arbeidet med å få medlemslistene over på nytt system.

For å motvirke eventuelle nye innbrudd i klubbhusene våre, ble det fra Kjevik flyplass innkjøpt to gitter til en særdeles gunstig pris. Klubben kjørte selv ned for å hente disse. Det ene er montert foran vinduene på Grünerløkka minigolfpark, og det andre er tenkt montert ved toalettene.

Banene i begge anleggene våre har blitt frisket opp med ny maling. I tillegg har alle benkene i anlegget på Torshov nytt treverk.

 

E-post og hjemmeside

 

CMC har kontaktadresse: cmc@minigolfparken.no Denne er koblet til en G-mailkonto som klubben eier, via domenet vårt minigolfparken.no

Hjemmesiden vår på www.minigolfparken.no omtales små og store hendelser. I tillegg legges informasjon om CMCs aktiviteter ut på Facebook.

 

Styremøter

 

Styret har møttes ved jevne mellomrom, men p.g.a. smittesituasjonen har møtene stort sett vært digitale over Zoom. I tillegg har noen saker blitt behandlet pr. telefon eller elektronisk via mailer.

 

Økonomi

 

Vi har hatt salg av spilletid til borgere av Oslos bydeler, deriblant diverse skoler. Ulike organisasjoner med sine medlemmer har deltatt, samt tiltaket «Minigolf for alle» som er et samarbeid med Frelsesarmeen og Fattighuset.

I tillegg har vi mottatt midler gjennom kommunens lokale aktivitetsmidler (LAM), bingospill og grasrotandelen.

 

Medlemssituasjonen

 

Det har vært leit å erfare hvor stort frafall av medlemmer pandemien har forårsaket, så her blir det nødvendig å rulle opp ermene og tenke kreativt for å rette på situasjonen. Det nye medlemsregisteret fungerer imidlertid fint og vil lette den videre kommunikasjonen med medlemmene.

Å innføre digitalt medlemskort ser ut til å være enklere å administrere, og har til nå fungert bra.

 

 

Våre tilbud

 

Våre to anlegg er åpen for trening for samtlige medlemmer. Tilgang til anleggene er en av fordelene med innbetalt kontingent.

Torshov minigolfpark arrangerer hver mandag trening og instruksjon for barn og ungdommer fra kl.18.00 til kl. 20.00.

CMC bidrar til senioraktivitet gjennom Sagene- Torshov 60pluss.

 

Deltagelser på møter

 

Klubben har deltatt på LAM-fordelingsmøte.

 

Oppsummering

Sportslig sett har klubbens deltagelse i de ulike mesterskapene resultatmessig vært gode. Til tross for et vanskelig år med pandemi, bygge/ veiarbeider (Grünerløkka Minigolfpark) får man si at klubbøkonomien kunne vært bedre pr. d.d.

 

Oslo 26.5.2021

Tor Magne Andersen

Styreleder

Christiania Minigolf Club

Årsmøte CMC – torsdag 03.06.2021

Hei alle sammen.

Nå er det tid for årsmøte igjen.

Dag/dato: Torsdag 3 juni 2021
Sted: Grünerløkka Minigolfpark, Søndregate 1
klokken: 18.00

Saker på dagsorden:

1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Innkommende forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Behandle idrettslagets budsjett
9. Valg
A, leder og nestleder
B. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
C. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
D. 2 revisorer
E. valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 vara til neste årsmøte

Vel møtt

Tor Magne Andersen
Leder
Christiania Minigolf Club